Svensk standardanpassning av IronCAD Design Collaboration Suite

Med svensk standardanpassning menas inte att programmet översatts till svenska, det är enbart alternativa mallar som t.ex. ISO-standard 2D-ritningsmallar med svenskt ritningshuvud, stycklistor, metrisk svensk plåttabell och justerade kataloger samt ytterligare tillägg av bildtexturer till texturmappen och en mängd extra nya kataloger som man kan öppna manuellt i IRONCAD.

Version 2020

Klicka på bilden ovan för att ladda ned Svensk Standardanpassning för v2020. (306 MB, rev:191204)

Klicka här för manuell Svensk Standardanpassning v2020

Version 2019

Klicka på bilden ovan för att ladda ned Svensk Standardanpassning för v2019. (660 MB, rev:190123)

Klicka här för manuell Svensk Standardanpassning v2019

Version 2018

32-bit: levereras ej (det finns ingen 32-bit version av IRONCAD v2018)
64-bit: www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2018/2018_SWECustomization.exe (637 MB, rev:180222)

Manuell Svensk Standardanpassning v2018

Version 2017

Version 2016

Version 2015

32-bit: http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2015/2015_SWECustomizationX32.exe  (370 MB, rev:150119)
64-bit: http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2015/2015_SWECustomizationX64.exe  (370 MB, rev:150119)

Manuell Svensk Standardanpassning av v2015

Version 2014

32-bit: http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2014/2014_SWECustomizationX32_R2.exe (367 MB, rev:140827)
64-bit: http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2014/2014_SWECustomizationX64_R2.exe (367 MB, rev:140827)

Denna installationsfil innehåller ICD, ICS, ICB, TPL och SHX-filer samt extra kataloger och bildtexturer. Den justerar också några standardinställningar i programmet som t.ex. storlek på text i 3D m.m.

Installationsproblem (rättighetsproblem) ska vara avhjälpta i R2 som släpptes 2014-08-27.

Manuell Svensk Standardanpassning av v2014

Version 2013

32bit: http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2013/2013PU1_SWECustomizationX32.exe  (229 MB)
64-bit: http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2013/2013PU1_SWECustomizationX64.exe  (229 MB)

Denna installationsfil innehåller ICD, ICS, ICB, TPL och SHX-filer samt extra kataloger och bildtexturer. Den justerar också några standardinställningar i programmet som t.ex. storlek på text i 3D.

Version 2013 (utan uppdateringar installerade)

32-bit: http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2013/2013PU1_SWECustomizationX32.exe  (229 MB)
64-bit: http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2013/2013PU1_SWECustomizationX64.exe  (229 MB)

Det följer inte med några extra kataloger eller bildtexturer med denna installationsfil, det är enbart ICD, ICS, ICB, TPL samt SHX-filer. Den justerar också några standardinställningar i programmet som t.ex. storlek på text i 3D.

Version 2012 PU2

Det finns ingen "ren" installationsfil för v2012, istället kan man ladda ned och packa upp enskilda ZIP-filer och ersätta/komplettera original-mappar och -filer.

ICD-mallar (2D-mallar): http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2012/2D-mallar_2012_ICD.zip

Packas upp till mappen (töm den gärna först):
C:\Program Files\IronCAD\2012\AppData\en-us\Template\Drawing\ISO

BOM-mallar (stycklistor): http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2012/2D-mallar_2012_BOM.zip

Packas upp till mappen (töm den gärna först):
C:\Program Files\IronCAD\2012\AppData\en-us\Template\BOM\General

ICS-övningsmallar (3D-filer): http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2012/3D-mallar_Tutorials.zip

Packas upp till mappen:
C:\Program Files\IronCAD\2012\AppData\en-us\Template\Scene

TPL-mallar (CAXA 2D-mallar): http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2012/CAXA-mallar_v2012.zip

Packas upp till mappen (töm den gärna först):
C:\Program Files\IronCAD\2012\bin\CAXADraft\Template\en-US

SHX-fonter: http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2012/CAXA_SHX-Fonts.zip

Packas upp till mappen:
C:\Program Files\IronCAD\2012\bin\CAXADraft\Font