IronPRO XT är ett tillägg till IRONCAD med mängder av verktyg och bra funktioner.

 

IronPRO XT är ett tillägg från den Italienska IronCAD Gold Partnern Fronema S.R.L, som även tagit fram tillägg för inredning och kretskort etc.

Tillägget visas främst som ett antal kataloger i 3D-scenen med metriska standardkomponenter så som skruvar, muttrar, balkar, låsringar, o-ringar m.fl. och många användbara verktyg för att t.ex. skapa stycklistor i 3D-scenen, hantera externt länkade filer, kontrollera och byta solidkärna på parter i 3D-scenen och mycket mer.

Det finns även ett antal fristående program via IronPRO XT som körs utanför IRONCAD (via Windows Startmeny) för batch-utskrift, -import, export, m.fl för att snabbt kunna få ut 2D-ritningar eller 3D-modeller från eller till IRONCAD på ett smidigt sätt.

I 2D-ritningen finns även det viktiga verktyget Edit TitleBlock som medger snabb uppdatering av ritningshuvudet från 3D-scenen. Det är enkelt att själv ställa i ordning de textrutor som ska hanteras av verktyget - precis så som man vill ha de

Med ett aktivt IRONCAD-serviceavtal får du tillgång till utökade funktioner, via en licensfil som finns tillänglig här om du loggar in eller via mejl från vår support. Utan serviceavtal fungerar ändå många grundläggande delar av tillägget. De flesta av verktygen kräver dock att licensfilen finns tillgänglig för att fungera helt eller delvis. 

 


Ladda ner IronPRO XT

version 19.00.04

Fungerar till dessa versioner:

aedf332IRONCAD 2017 (v19)

aedf332IRONCAD 2016 (v18)

aedf332IRONCAD 2015 PU1 (v17)

Stäng IRONCAD innan du startar installationen och följ därefter installationsguiden på skärmen tills installationen är klar.

Vid installation på en dator som inte är ansluten till internet krävs att man manuellt installerar Windows-systemet .NET Framework 4.5 innan man installerar IronPRO XT. .NET Framework 4.5 laddas ned här.

Flytta sedan installationsfilen till datorn via t.ex. ett USB-minne och installera .Net Framework 4.5 innan du går vidare och installerar IronPRO XT.

När installationen är klar kan du starta IRONCAD. Kontrollera att de tre primära IronPRO XT-katalogerna är öppnade:
IronPROXT Mech.icc
IronPROXT Tools.icc
IronPROXT Utils.icc

Om katalogerna inte är öppnade, öppna dem via Ribbon-fliken Common, undergruppen Catalogs, knappen Open i IRONCAD.
Bläddra till mappen:
C:\Program Files\IronCAD\IronPROXT\Catalogs

 

Licensfil?

Om du är inloggad på denna sida finns den senaste licensfilen för IronPRO XT under menyn Aktivera här rakt ovanför.

Licensfilen för IronPRO XT är enbart tillgänglig för dig med ett aktivt serviceavtal med Solidmakarna. Programmet fungerar även utan licensfil, men avsevärt förenklat. Enbart grundfunktioner i katalogen IronPRO XT Mech fungerar, exempelvis skruvar, muttrar och balkar. Men även de är något nedstrypta, då man inte kan redigera stycklisteinformationen direkt i verktygsfönstret.

Här kan du se verktyget Steel (balkar) med och utan licensfilen aktiv.
Som du ser kan man fortfarande välja balktyp, material och längd utan licensfil. Men man har inte åtkomst till t.ex. kap i ändarna, automatiska fästpunkter eller åtkomst till BOM-information direkt i verktygsfönstret.

  

Så här fungerar t.ex. verktyget Steels (balkar):